Przepisy dotyczące dyscyplin jeździeckich

 

Regulamin rejestracji i licencjonowania Polskiego Związku Jeździeckiego.

Przepisy ogólne Polskiego Związku Jeździeckiego.

- Przepisy dotyczące dyscyplin: skokiujeżdżenia, rajdy konne.

Regulamin rozgrywania zawodów krajowych: skoki, ujeżdżenierajdy konne.

- Szkolenia i odznaki jeździeckie.

- Zasady szkolenia PZJ (warunki uzyskania uprawnień sportowych, normy na klasy sportowe).

- Informacja o ubezpieczeniach w jeździectwie

- Pytania na brązową odznakę jeździecką.

- Pytania na srebrną odznakę jeździecką.

- Pytania na złotą odznakę jeździecką.

Pytania na rajdową brązową odznakę jeździecką.

- Program próby ujeżdżenia do brązowej odznaki jeździeckiej

- Program próby ujeżdżenia do srebrnej odznaki jeździeckiej

Program próby ujeżdżenia do złotej odznaki jeździeckiej

Wytyczne do rajdowej brązowej odznaki jeździeckiej

- Ustawienie liter na czworoboku 20 x 40.

Ustawienie liter na czworoboku 20 x 60.

- Ustawienie przeszkód do egzaminu na brązową odznakę jeździecką.

- Ustawienie przeszkód do egzaminu na srebrną odznakę jeździecką.

Ustawienie przeszkód do egzaminu na złotą odznakę jeździecką.

 

Bazy danych

 

"ARTEMOR" - zestawienie koni, zawodników, odznak, egzaminów, klubów jeździeckich

 

 

Polska baza wyników jeździeckich

 

 

Baza rodowodowa koni

 

 

 

PZHK - baza rodowodowa koni